Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
Соопштенија за Јавност

27.08.2012   Листа на информации од јавен карактер

            Vrz osnova na ~l.9 od Zakonot za sloboden pristap do informacii od javen karakter (,,Sl.vesnik na RM,, br.13/06) i ~l.3 od Upatstvoto za na~inot i postapkata za sproveduvawe na Zakonot za sloboden pristap do informacii od javen karakter Osnovniot Sud Kratovo ja izgotvi slednata

 

LISTA NA INFORMACII OD JAVEN KARAKTER

 

         Listata na informacii od javen karakter na Osnoven sud Kratovo ja so~inuvaat slednite grupi na informacii:

 

            Osnovni podatoci:

            Naziv: Osnoven sud Kratovo-Kratovo

            Adresa: ul. Josif Daskalov bb Kratovo

            Kontakt tel: 031/481-018

            Faks: 031/481-986

 

      Soglasno ~l.30 st.1 i 2 od Zakonot za sudovite Osnoven sud Kratovo e sud so osnovna nadle`nost za podra~jeto na grad Kratovo.

     Propisi koi se odnesuvaat na nadle`nosta na sudot: Zakon za sudovite (Sl.vesnik na RM br.58/06) i  Sudski delovnik (Sl.vesnik na RM br.71/07).

 

        Gra|anite na Republika Makedonija mo`at da dobijat informacija od javen karakter {to ja izgotvilo ili so koja raspolaga Osnoven sud Kratovo so popolnuvawe na-Barawe za pristap do informacii od javen karakter, koe mo`e da go dobijat vo arhiva na Osnoven sud Kratovo ili da go simnat tuka.

 

        Baraweto za informacija mo`e da se dostavi vo pismena forma na adresata na Osnoven sud Kratovo ul. Josif Daskalov bb ili na e-mail: osnovensudkratovo@yahoo.com kako i na faks: 031/481-986.

 

        Gra|anite mo`e da se informiraat za site pra{awa od niven interes {to se povrzani so pravoto na sloboden pristap do informaciiod javen karakter i na tel. 031/481-018.

 

       Osnoven sud Kratovo soglasno Zakonot za sloboden pristap do informacii od javen karakter za slu`beno lice za posreduvawe so informacii go opredeli Dime Petru{evski.

 

 

 

                                                                                    OSNOVEN SUD KRATOVO

                                                                                        P R E T S E D A T E L

                                                                                          Ru`ica Zdravkovska


Назад